Odwiedziło nas 5879568 osób

Zarejestrowanych: 13079

English version 

Niezależny Portal Studentów - tuStudent
Przewodnik Kariera w Finansach i Bankowosci
Oferty pracy

Słowo kluczowe

zaawansowane


Najnowsze oferty pracy

Socha and Partners s.c.
VIWA Entertainment Poland S...
MultiZone IT Sp. z o.o.
SOCHA & PARTNERS s.c. B.Soc...
VIWA Entertainment Poland S...
Aktualności

Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie pozyskał dodatkowe Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie i będzie realizowany do 31.12.2014r.

W ramach programu przewidziana jest realizacja:

  • Bonów szkoleniowych,
  • Bonów stażowych.

Bon szkoleniowy adresowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Stanowi on gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Koszalinie, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
  • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Bon stażowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy.


W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł, łącznie ze stypendium. Refundacja kosztów przejazdów będzie przysługiwała, jezeli staż będzie się odbywał poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wypłaty na konto wykonawcy badania.


 

Więcej informacji pod adresem: www.pup.koszalin.pl

czytaj dalej...

Ankieta 1-go kontaktu
Facebook BK
Oferty pracy - praca od zaraz

Wyszukiwarka ofert ofert pracy - Koszalin
Osoby online: 19. Dzisiaj: 449