Plan stoisk

Wystawcy


Legenda

stanowiska 1..42
boksy o wymiarach 3×2 m
stanowiska 43..54
boksy o wymiarach 2×2 m
stanowiska A,B,C,D,E,F,G
stolik lub miejsce na ściankę reklamową o powierzchni 2×2 m
stanowiska S1 - S6
Sponsorzy
stanowiska I1 - I4
Instytucję otoczenia biznesu