1. Zapraszamy do udziału w badaniu zainteresowań zawodowych za pomocą narzędzia diagnostycznego Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. KZZ pomoże w określeniu preferencji zawodowych, wyborze lub zmianie zawodu, wyborze uczelni lub szkoły oraz określeniu kierunku szkolenia zawodowego. KZZ został opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na potrzeby poradnictwa zawodowego świadczonego w urzędach pracy. KZZ jest dostosowany do polskiego rynku pracy z uwzględnieniem polskich norm kulturowych.

Badanie odbędzie się 28 września 2017 r. w godz. 10:30 - 12:00 w sali CIWEiI Wydziału Elektroniki i Informatyki (budynek D - parter).

Zapisy: http://www.kariera.koszalin.pl/szkolenia

2. Rozwiń swoje umiejętności przedsiebiorcze "Chłopska Szkoła Biznesu" gra symulacyjna

Chłopska Szkoła Biznesu to planszowa gra ekonomiczna, w którą równocześnie może grać od 12 do 30 osób w wieku od 12. roku życia. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku.

Gra odbędzie się 28 września 2017 r. godz. 10:30-11:45 w sali 3B na Wydziale Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji.

Zapisy: http://www.kariera.koszalin.pl/szkolenia

3. Jak realizować swoje cele? Indywidualne porady edukacyjne i zawodowe.

Dyżur doradcy odbędzie się 28 września 2017 r. godz. 10:00 - 14:00 w sali 3B na Wydziale Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji.